Projekt pt. „Equinity Vision – informatyczny system do automatycznego określania momentu rozpoczęcia źrebienia się klaczy przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu POPW.01.01.02-18-0088/20″.

CEL PROJEKTU:
Projekt ma na celu stworzenie systemu wspomagającego nadzór nad klaczami w wysokiej ciąży (powyżej 300. dnia) i prognozowanie momentu rozpoczęcia źrebienia.

EFEKT PROJEKTU:
Innowacyjny system automatycznego nadzoru i oceny stanu klaczy informujący o zbliżającym się porodzie. W efekcie można zapewnić lepszą opiekę zwierzęciu, dzięki czemu rośnie ich bezpieczeństwo, a także komfort właścicieli.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 303 120 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
995 894 PLN